Taina Sfantului Maslu
Este a Saptea Taina a Bisericii în care, prin rugaciunile preotilor si ungerea cu untdelemn sfintit a partilor însemnate ale trupului, credinciosii dobândesc vindecarea de bolile trupesti si sufletesti.

      Aceasta Taina a fost instituita de însusi Mântuitorul când a tnmis pe sfiintii apostoli la propovaduire, zicându-le : «Celor ce vor crede, aceste semne vor urma: în numele Meu, demoni vor izgoni, peste cei bolnavi îsi vor pune mâinile si se vor face sanatosi» (Marcu XVI, 17?18). Sfintii apostoli au practicat Taina Sfântului Maslu chiar de la prima lor propovaduire : «Si scoteau multi demoni si ungeau cu untdelemn pe multi bolnavi si-i vindecau» (Marcu VI, 13).

      Urmând apostolilor, episcopii si preotii au savârsit si ei aceasta Sfânta Taina, cum ne arata sfântul Iacob : «Este cineva bolnav între voi ? Sa cheme preotii Bisericii si ei sa se roage pentru el, ungandu-l cu untdelemn, în numele Domnului. Si rugaciunea credintei va mântui pe cel bolnav si Domnul il va ridica, si de va fi facut pacate se vor ierta lui (Iacob V 14?15).

      Sfântul apostol Iacob nu face bolnavilor acest îndemn ca venind doar din partea sa ; el graieste tocmai despre lucrarea sfânta încredintata sfintilor apostoli de catre Mântuitorul Iisus Hristos, lucrare savârsita de ei în tot locul si la tot credinciosul care avea trebuinta de harul lui Dumnezeu pentru vindecarea sa. Taina Sfantului Maslu se savârseste, de regula, la patul bolnavului; în restul cazurilor, în biserica.

      Sfântul Maslu este deci Taina care, prin rugaciunile preotilor si prin ungerea trupului cu untdelemn sfintit, împartaseste credinciosului harul lui Dumnezeu pentru tamaduirea bolilor trupesti si sufletesti, pentru iertarea pacatelor si pentru întarirea sufletului.

      Partea vazuta a Sfântului Maslu consta din rugaciunea rostita de sapte ori pentru vindecarea bolnavului de neputinta trupeasca si sufleteasca; din untdelemnul sfintit de preotii slujitori ai Tainei si ungerea cu el de sapte ori a trupului bolnavului.

      Urmarile Sfântului Maslu sint vindecarea de bolile trupesti si sufletesti si iertarea pacatelor pe care bolnavul ar fi uitat sa le marturiseasca la Sfânta Spovedanie.

      Savârsitorii Sfantului Maslu sunt preotii, pentru ca Sfântul Iacob zice: «sa cheme preotii Bisericii» ? iar nu preotul. Rânduiala slujbei este întocmita pentru sapte preoti; însa o pot face si cinci trei sau  cel putin doi preoti.

      Sfântul Maslu poate fi primit nu numai o singura data si nici numai de cel aflat în pragul mortii, ci ori de câte ori credinciosul se simte îngreuiat din pricina bolilor sau pacatelor.

RUGACIUNE

      Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, primeste smerita mea rugaciune pentru iertarea pacatelor mele si, ca un îndurat, cu dreapta Ta cea atotputernica, stiinge-mi focul ce m-a cuprins, înceteaza-mi boala si, cu milostivirea Ta, ridica-ma din patul durerii, întru slava numelui Tau. Ca Tu esti doctorul sufletelor si al trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, si Tie slava înaltam, Tatalui si Fiului si Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor. Amin.